ฐานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 
ฐานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในเขตพื้นที่บริการของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 (อำเภอเมืองสมุทรปราการ พระประแดง และพระสมุทรเจดีย์)